نامه درخواست اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر استقرار باجه های موقت دفاتر

پیشخوان خدمات دولت در شهرک های صنعتی (حداکثر به مدت یک ماه )

 

بر روی تصاویر کلیک کنید

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان