لینک سامانه های مرتبط

لینک های مرتبط


الف:

۱- دریافت تعهدنامه مالی و بورس – در سربرگ دفتر پرینت گرفته شود(pdf)
۲- قابل توجه دفاتر در خصوص تقسیم نامه سهام عدالت مشمولان متوفی
۳-قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و دفاتر ICT روستایی متقاضی استفاده از خدمات پورتال دفاتر پیشخوان خدمات دولت

۴– نمونه مهر رسمی دفاتر پیشخوان


ب:

۱– دریافت راهنمای طرح ساین 

۲– فرم ثبت نام خط دوم ساین


پ:

۱– فرم شناسایی دفاتر پیشخوان دولت مجهز به امکانات ویژه جانبازان و معلولین

۲– فرم ثبت اطلاعات مربوط به دانشگاه / ارگان های سرویس تاییدیه تحصیلی

۳– فرم خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان

۴– فرم پیش ثبت نام درگاه قبول پستی ***

۵- فرم واگذاری نمایندگی اپراتورهای تلفن های همراه و اینترنت


ت:

۱– سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت