اطلاعیه / سرویس تمدید و تجدید کارت بهداشت

به اطلاع دفاتر محترم میرساند ، سرویس تمدید و تجدید کارت بهداشت از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۹ در سامانه کارت بهداشت عملیاتی گردید.سرویس تمدید : متقاضیان میتوانند … “اطلاعیه / سرویس تمدید و تجدید کارت بهداشت”

صورتجلسه کارگروه بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

    کارگروه بورس و دفاتر پیشخوان خدمات دولت به گزارش روابط عمومی کارگروه شرکت های کارگزاری بورس مورخ ۹۹/۰۲/۳۰برگزار گردید .در این کارگروه چالش … “صورتجلسه کارگروه بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰”