علی فلاح حقیقی

مدیر عامل شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری دانش آموخته دکتری کارآفرینی … “علی فلاح حقیقی”