Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

قابل توجه متقاضیان سهام شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

زمان انتشار مطلب : يكشنبه , 26 خرداد 1398 17:28

سامانه آخرین وضعیت سهام شرکت‌های سهامدار بزودی عملیاتی و در سایت شرکت به آدرس «icsco.ir» برای سهامداران قابل رؤیت خواهد بود.

با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده در زمان تأسیس شرکت هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان که در سال 1388 به تصویب رؤسای محترم وقت انجمن‌های صنفی عضو کانون کشوری رسید و متعاقباً تعاونی سهامی عام پیشخوان خدمات ایرانیان زرین که در حال حاضر بزرگترین سهامدار هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان می‌باشد که از طریق فراخوان عمومی و پذیره‌نویسی در بانک توسعه تعاون صورت پذیرفت و با هدف برگزاری چابک مجامع شرکت، ضمن ایجاد یک شرکت در هر استان، نمایندگان شرکت‌های استانی به عنوان اعضای مجمع در جلسات حضور می‌یابند. پس از بررسی‌های ماده 181 مالیاتی که براساس شائبه‌های وارد شده از سوی بعضی از افراد مغرض صورت پذیرفت و به لطف خدا پشتوانه‌ی دیگری برای صحت فعالیت‌های مجموعه گردید، از همین روی به اطلاع عزیزان می‌رساند سامانه آخرین وضعیت سهام شرکت‌های سهامدار در مجموعه بزودی عملیاتی و در سایت شرکت به آدرس «icsco.ir» با کد ورودی و پسورد برای سهامداران قابل رؤیت خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به مصوبه اخیر مجمع شرکت تعاونی و پس از ارزش‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری قیمت هر سهم مجموعه کشف و با توجه به افزایش سرمایه مصوبه مجمع که فرایند آن در شرف تکمیل است، واگذار خواهد شد.
لذا ضرورت دارد تا شرکت‌های استانی عضو مجمع نسبت به بروزرسانی شرکت خود اقدام نموده و زمینه مشارکت دفاتر استان را در قالب اعضاء و سهامداران هر شرکت استانی فراهم آورند تا در زمان اعلام این افزایش سرمایه ضمن ایجاد فضای خرید سهام از سوی شرکت استانی زمینه افزایش سهم دفاتر را در مجموعه تعاونی کشوری فراهم آورند.

 

روابط عمومی شرکت تعاونی سهامی عام و هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان