قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان دولت

با توجه به راه اندازی سامانه فروش کارت هدیه و ایجاد امکان فروش کارت هدیه در دفاتر پیشخوان دولت از طریق درگاه خدمات Epishkhan.ir، از دفاتر متقاضی ارائه این خدمت دعوت می گردد تا مراتب آمادگی خود را از طریق فرم درخواست زیر به واحد بانکداری حداکثر تا تاریخ 28/01/1400 اعلام نمایند.

در فاز ابتدایی فیزیک کارت هدیه به صورت رایگان در اختیار دفاتر واجد شرایط قرار خواهد گرفت، اما در فاز بعدی هزینه کارت می بایست توسط دفتر پرداخت گردد.

کارمزد در نظر گرفته شده برای این خدمت 195.000 ریال و سهم دفتر نیز از این خدمت 175.380 می باشد.

شایان ذکر است اعلام آمادگی صرفا به معنی راه اندازی این خدمت برای دفتر محترم نمی باشد و از بین دفاتری که اعلام امادگی نموده اند، دفاتر منتخب امکان ارائه این خدمت را خواهند داشت.