شماره های تماس :

02187682000(60خط)

تماس با ما


الف (پرتال اطلاع رسانی دفاتر پیشخوان) :

پرتال اطلاع رسانی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور

1- دریافت تعهدنامه مالی و بورس – در سربرگ دفتر پرینت گرفته شود(pdf)
2- قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و دفاتر ICT روستایی متقاضی استفاده از خدمات پورتال دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تعهدنامه محضری)

3– نمونه مهر رسمی دفاتر پیشخوان

4- نرخ خدمات دفاتر در سال ۱۳۹۸ به تفکیک سهم دفتر

5- طرح تابلوی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

6- بخشنامه استاندارد تابلو دفاتر پیشخوان خدمات دولت جهت بهره مندی از معافیت عوارض


ب (درگاه ملی دفاتر پیشخوان) :

درگاه ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

1- عضویت در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

2- سامانه پشتیبانی دفاتر پیشخوان (تیکتینگ)

3- پایگاه دانش سامانه پشتیبانی 


پ (ساین) :

۱– دریافت راهنمای طرح ساین 

۲– فرم ثبت نام خط دوم ساین


ت (فرم ها) :

1– فرم شناسایی دفاتر پیشخوان دولت مجهز به امکانات ویژه جانبازان و معلولین

2– فرم ثبت اطلاعات مربوط به دانشگاه / ارگان های سرویس تاییدیه تحصیلی

3– فرم خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان

4- فرم واگذاری نمایندگی اپراتورهای تلفن های همراه و اینترنت

5– فرم همکاری با اپراتورهای تلفن همراه

6- فرم کمک به خرید تجهیزات اداری بسته اعتباری دفاتر پیشخوان

7- فرم ثبت اطلاعات دفاتر – شرکت مخابرات ایران

8- فرم ثبت طرح ها و ایده ها

9- فرم پست- تعامل با دفاتر و استماع نظرات (نظرسنجی)

10- سامانه فروش کارت هدیه و ایجاد امکان فروش کارت هدیه

11- فرم ثبت نام- بیمه مسئولیت مدنی حقیقی و حقوقی (تضامین)


ث (سایر) :

۱– سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت


لطفا در صورتی که پیشنهادی برای بهتر شدن این صفحه دارید از این قسمت ارسال نمایید :