پیشخوان خدمات ایرانیان

شرکت هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان سهامی خاص

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان به سهامداری یکی از ۵ تعاونی سهامی عام کشور و با اخذ مجوز از بورس و شرکتهای استانی دفاتر به سهامداری خود دفاتر در سال ۱۳۸۸تاسیس گردید و با هدف ایجاد زنجیره تامین خدمات دفاتر پیشخوان دولت با ایجاد شرکتهای تخصصی با دانش روز و با جذب کارشناسان خبره نسبت به تعامل با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی اقدام و هم اینک در قالب یک گروه با حدود یکصد و پنجاه نفر پرسنل و تجهیزات الکترونیکی بزرگترین شبکه الکترونیکی امن کشور را با نظارت مراجع مربوطه ساماندهی نموده است و هم اینک به بیش از یکصد دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان و نهادهای بخش عمومی سرویس می دهد.

شرکت ها و مدیران هلدینگ
خط مشی مدیریت