آدرس : تهران، خیابان مطهری، خیابان سربداران، خیابان شهیدمرادحسین حسینی‌راد، پلاک ۸

شماره های تماس سراسری دفاتر پیشخوان : 02187682000(60خط)
کد پستی : 1595954618


درباره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان (شرکت هلدینگ)

درباره مدیر عامل – دکتر علی فلاح حقیقی (مشاهده رزومه)

خط ارتباطی سازمان ها و دستگاه های خدمات دهنده : 

شماره های تماس شرکت هلدینگ : 02187682001

پست الکترونیک شرکت هلدینگ : info@icsco.ir

فکس دبیرخانه شرکت هلدینگ: 02187682222

شماره تماس دبیرخانه هلدینگ : 02187682001

آدرس وب سایت : icsco.ir

شرکت کارگزاری سهامی عام بیمه پیشخوان ایرانیان

درباره شرکت مشاوره و اعتبارسنجی ایرانیان

مدیر عامل : دکتر مهدی خداوردی زاده حقیقی

تلفن : 02187682000
آدرس وب سایت شرکت : https://ica.co.ir