قائم مقام شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

سوابق تحصیلی :

لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فوق لیسانس مدیریت اجرایی – گرایش مدیریت استراتژیک

دانشجوی دکتری کارآفرینی – گرایش فناوری

سوابق اجرایی :

۱- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات مجموعه خودروسازی سایپا از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

۲- مدیر توسعه سیستم های مکانیزه مجموعه خودروسازی سایپا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

۳- مشاور در پیاده سازی و استقرار ERP سازمانی در شرکت های تولیدی (قطعه سازی) از سال ۱۳۹۶ تاکنون

۴- قائم مقام مدیر عامل شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان از سال ۱۳۹۸ تاکنون