با عنایت به گزارش واصله از سوی اداره کل اتباع وزارت کشور بعضی از دفاتر در استانهای خراسان رضوی، بوشهر، تهران و کرمان نسبت به درج ناقص اطلاعات بدون دریافت اثر انگشت و تکمیل فرم اطلاعات و اخذ درجه اقدام نموده اند .

با عنایت به حساسیت موضوع ضمن قطع سرویس دفاتر مذکور این دفاتر به کمیته تخلفات با شرایط ویژه و جرایم مرتبط رو به رو خواهند شد.ضرورت دارد ضمن هماهنگی لازم نسبت به رفع هرچه سریع تر نقایص و تکمیل اطلاعات اقدام نمایید.

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان