با عنایت به نهایی شدن فرآیندهای اجرایی ثبت نام اتباع که فاقد سوابق ثبت اطلاع از قبل بوده اند دفاتر ارائه دهنده خدمات کارت ملی هوشمند که دارای دستگاه اسکنر  4انگشتی با مارکهای دلماروگ و سوپریما می باشند قابلیت ارائه سرویس را دارند . بر همین اساس موارد زیر لازم الاجرا می باشد :

  1. دفاتر دارای دستگاه سوپریما می توانند با استفاده از پایگاه آموزش و طی دوره آموزشی امور خود را به انجام برسانند .
  2. در خصوص دارندگان دستگاه دلماروگ: نسبت به تکمیل فرم اعلام شده https://icsco.ir/?p=2308 در سایت کانون اقدام عاجل به عمل آورند جهت طی فرآیندهای تکمیلی فنی
  3. دفاتر عضو طرح می بایست نسبت به نصب بنر در مقابل دفتر برای اطلاع رسانی اتباع اقدام مناسب به عمل آورند.
  4. نرخ خدمات مذکور برای مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 270000  ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد که سهم دفتر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برابر 250380  ریال می باشد .
  5. دقت در ثبت اطلاعات احراز هویت و ثبت اثر انگشت ، جزو تاکیدات مرجع خدمات دهنده (وزارت کشور) می باشد .

 

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان