بسمه تعالی

با مصوبه هیات مدیره شرکت مهدیس پایاب ایرانیان آقای مهندس ابراهیمی  به سمت مدیر عامل شرکت منصوب گردید مهندس ابراهیمی دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات می باشد و سوابق اجرایی در حوزه تجارت الکترونیک و برنامه ریزی در حوزه های فناوری اطلاعات را دارا می باشد .

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان آرزوی توفیق  و سلامتی برای این مدیریت در جهت بهبود خدمات رسانی به شبکه دفاتر را دارد .

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان