لینک اطلاعیه سایت epishkhan.org در رابطه با این فرم (کلیک نمایید)

لطفا قبل از ثبت نام و یا تماس، اطلاعیه های لینک های فوق را مطالعه نمایید.

شماره پشتیبانی : 09202120014 – 02187682005(60خط) کارگزاری بیمه پیشخوان

تعهدات و نرخ حق بیمه تعهدات بیمه درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل دفاتر پیشخوان – مورخ 1401/04/10 (کلیک نمایید pdf)

 

حداکثر تاریخ تکمیل فرم تا 1401/06/05 می باشد.

تکمیل این فرم به منزله صدور بیمه نامه نمی باشد و در صورت تایید فرم پرسشنامه و صدور بیمه نامه طی تماس از کارگزاری بیمه پیشخوان، اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به افزایش تعهدات حق بیمه، امسال 172900 تومان می باشد.

جهت انجام بیمه درمان تکمیلی خرید بیمه نامه حوادث انفرادی الزامی می باشد و مبلغ حق بیمه سالیانه برای هر نفر 205000 تومان می باشد.

 

 

بیمه دی

طرح یک برای هر شخصی که می خواهد بیمه نامه درمان انجام دهد الزامی می باشد و مبلغ حق بیمه سالیانه 135000 تومان می باشد.


لطفا یک فرم معتبر انتخاب کنید