مدیران محترم دفاتر پیشخوان در صورتی که درخواست جذب پرسنل از مددجویان کمیته امداد در محل دفتر جهت استفاده از مزایا و معافیت ها را دارید، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.