علی فلاح حقیقی

دکتر علی فلاح حقیقی

مدیر عامل شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان (هلدینگ)

سوابق تحصیلی :

لیسانس مدیریت صنعتی

فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری

دانش آموخته دکتری کارآفرینی – گرایش فناوری

سوابق اجرایی :
۱- کارشناس حوزه فناوری اطلاعات – نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۸
۲- مدیرعامل شرکت رسانه جهانی سپهر ( مجری اولین لینک ماهواره ای خدمات اینترنتی در کشور ) وابسته به سازمان عمران کرمان ( ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰)
۳- معاون فناوری اطلاعات سازمان عمران کرمان ( ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵)
۴- عضو هیئت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت ( ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲)
۵- رئیس هیئت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت ( ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ )
۶- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان ( ۱۳۸۸ تاکنون )
۷- رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان خدمات ایرانیان مجری درگاه الکترونیک شبکه دفاتر پیشخوان دولت ( از سال ۱۳۹۰ تاکنون )
۸- رئیس هیئت مدیره شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان انزلی مجری خدمات بانکداری الکترونیک شبکه دفاتر پیشخوان دولت ( از سال ۱۳۹۰ تاکنون )
۹- رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشخوان خدمات ایرانیان زرین ( سهامی عام ) ( ۱۳۹۱ تاکنون )
۱۰- عضو کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵)
۱۱- عضو شورای نرخ گذاری کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت در وزارت کشور ( ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵)
۱۲- عضو کمیسیون تخصصی دولت الکترونیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( از سال ۱۳۹۳ تاکنون )
۱۳- دبیر اولین ، دومین و سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
۱۴- دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور ( از سال ۱۳۹۲ تاکنون )