اطلاعیه شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

به اطلاع دفاترمحترم واقع در شهرهای کوچک و روستاها میرساند ، با توجه به افزوده شدن امکان پرینت کارت بهداشت در دفاتر معین ، دفاتری که فاقد دستگاه پرینتر PVC هستند و جهت خدمت کارت بهداشت مراجعه کننده دارند میتوانند ضمن هماهنگی با دفتر مجهز به پرینتر و همینطور انجمن استان یا نماینده استانی شرکت ، درخواست خود را به صورت مکتوب از طریق انجمن به دبیرخانه کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت جهت فعال سازی خدمت ارسال نمایند. لازم به ذکر است متقاضی ، کارت بهداشت خود را از طریق دفتری که برای ثبت درخواست مراجعه کرده است میبایست دریافت نماید.
در همین خصوص هزینه صدور کارت به دفتر معین میبایستی پرداخت گردد.

قالب نامه ارسالی :
جناب آقای فلاح
مدیرعامل شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان
موضوع : ارایه خدمت کارت بهداشت از طریق دفاتر معین
با سلام و احترام
اینجانب ………………………… مدیر دفتر ……………………. در خصوص ارایه خدمت کارت بهداشت با توجه به اینکه این دفتر فاقد دستگاه پرینتر pvc میباشد ، درخواست فعال سازی و ارایه خدمت از طریق دفاتر معین را دارم.
لازم به ذکر است هماهنگی لازم با دفتر …………………………. به مدیریت ————–به عنوان دفتر معین انجام شده است.

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان