اطلاعیه شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

با توجه به تجدید قرار داد با بیمه ایران و با شرایط جدید سامانه بیمه نامه تضامین غیر فعال می گردد.
به گزارش روابط عمومی کانون کشوری به نقل از مدیرعامل کارگزاری سهامی عام بیمه پیشخوان با توجه به تمدید قرارداد بیمه تضامین با شرایط جدید طی چند روز آینده خدمات صدور بیمه نامه پیشخوان متوقف خواهد بود لذا امکان ثبت بیمه نامه وجود ندارد به محض ابلاغ شرایط جدید مراتب اعلام خواهد شد .

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان