به گزارش روابط عمومی کارگروه شرکت های کارگزاری بورس مورخ ۹۹/۰۲/۳۰برگزار گردید .در این کارگروه چالش ها و مشکلات پیش روی کارگزاری ها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم توسط مدیران و مسئولان هر دو حوزه ارائه گردید .صورتجلسه کارگروه مربوطه به شرح زیر می باشد .

 

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان