اطلاعیه شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

به اطلاع دفاتر محترم میرساند ، سرویس تمدید و تجدید کارت بهداشت از تاریخ ۹۹/۰۴/۰۹ در سامانه کارت بهداشت عملیاتی گردید.سرویس تمدید : متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۷ مرداد بدون پرداخت حق جریمه (۵۰۰.۰۰۰ ریال) اقدام به تمدید کارت بهداشت خود

نمایند ، مبلغ کارمزد تمدید کارت بهداشت ۱۳۵.۰۰۰ ریال میباشد.سرویس تجدید : متقاضیانی که صلاحیت آنها در مراجعه اول به مرکز بهداشت تایید نشده است میتوانند با مراجعه به دفتر پیشخوان اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.
شایان ذکر است هزینه سرویس تجدید کارت در صورتی که به همان دفتر اولیه ثبت کننده درخواست مراجعه نمایند ۸۰.۵۰۰ ریال میباشد و در صورت مراجعه به دفتر دیگر هزینه ۱۳۵.۰۰۰ ریال میباشد.

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان