شرکت مهدیس پایاب ایرانیان مهدیس

 

معرفی :
با لطف و عنایت پروردگار شرکت مهدیس پایاب ایرانیان با پشتوانه و سهامداری شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) پیشخوان خدمات ایرانیان در تاریخ ۲۹/۰۲/۸۹ به ثبت رسید و در راستای یکسان سازی و ساماندهی خدمات جهت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بمنظور کاهش تردد و سفرهای شهری و بین شهری و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف سوخت فعالیت خود را در حوزه بازرگانی آغاز نمود.

لینک سایت شرکت