شرکت همراه الکترونیک افق کیش آرناتل

 

معرفی :
در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ ، شرکت توسعه همراه الکترونیک افق با نام تجاری آرناتل ، ثبت و تشکیل گردید. زمینه اصلی فعالیتهای این شرکت مرتبط با حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی های نوین میباشد.
آرناتل به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه پیشخوان خدمات ایرانیان با سهامداری غالب هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان ثبت و تشکیل گردیده است. از وظایف اصلی این شرکت ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق انواع بسترهای مخابراتی و ارتباطی برای وزارتخانه ها، سازمان ها، و مجموعه های دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق برنامه های دولت الکترونیک و دولت همراه میباشد.

لینک سایت شرکت