شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان بانکداری

 

معرفی :

شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب به منظور ارائه خدمات کارتهای الکترونیکی بانکی و تجارت الکترونیکی و ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک و با تمرکز بر دو حوزه خدمات کارت و ایجاد شبکه فراگیر پذیرندگان کارت به عنوان شرکت تخصصی ارائه دهنده خدمات الکترونیک بانکداری الکترونیک تاسیس شده است.

شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان علاوه بر فعالیت مستقل در زمینه های مذکور، به عنوان یکی از ارکان شرکت هلدینگ فعال بوده و مسئولیت فرایندها و عملیات حوزه بانکداری الکترونیک هلدینگ مذکور را دارا می باشد.
شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان با تدارک و بهره برداری از سوئیچ مستقل، مدیریت و راهبری کلیه تراکنش های پرداخت الکترونیکی را در حوزه دفاتر پیشخوان سراسر کشوردرتعامل با درگاه ملی شبکه دفاتر پیشخوان بر عهده دارد.

لینک سایت شرکت