شرکت اول ندای پیشخوان ایرانیان

 

مرکز تماس و پاسخگویی شبکه پیشخوان دفاتر دولت با هدف کمک به رفع مشکلات دفاتر درحوزه های خدماتی و تخصصی و همچنین پاسخگویی به مردم در حوزه خدمات و دستگاه های اجرایی و همچنین رسیدگی به شکایات متقاضیان خدمات در شبکه پیشوان خدمات دولت از طریق سامانه های هوشمند ivr و crm و تیکتینگ آماده ارائه خدمات می باشد.